De Londenbrug vormt bezuiden het Kattendijkdok mee een belangrijke verbinding tussen de Leien en de Scheldekaaien. In augustus 2016 ging de brug dicht voor aanpassingswerken. Er was een bredere brug nodig, omdat de nieuwe tram naar ’t Eilandje er in de toekomst over zal rijden. De werken zorgden voor heel wat verkeershinder in de omgeving, met frustratie voor handelaars in de buurt. Maar vanaf heden is de doorstroom terug vlot mogelijk.

Voor de tram moet nog verdere infrastructuur worden aangelegd. Mogelijk rijden er midden volgend jaar trams over de nieuwe brug, met op de onderkant een gedicht van stadsdichter Stijn Vranken. De extra werken hadden ook gevolgen voor de werken op de Italiëlei. Daar kon een geplande fasewissel voorlopig niet volledig doorgaan.

De nieuwe klapbrug kan momenteel nog niet zo ver open zoals het bestek dat voorschrijft. Ook een noodblokkering in open stand is voorlopig niet mogelijk. Voor die problemen wordt nog een oplossing gezocht.