Het is zo ver, de eerste tramsporen van het masterplan zijn klaar. Na lang wachten is het Eilandje verbonden met de oude stad. Sinds twee maanden glijden de trams heen en weer over de groene berm. Het tweede deel van de sporen staat in de nabije toekomst gepland. De tramlijn op het Eilandje wordt in totaal 2,4 kilometer lang en zorgt voor een snelle verbinding met het Centraal Station en het historische stadscentrum.

De aanleg van de tram is meteen ook de aanleiding voor de stad Antwerpen om een aantal straten te vernieuwen. Met name de Rijnkaai, de Kempenstraat, de Bataviastraat, de Sint-Laureiskaai, de Dinantstraat en een stuk van de Sint-Pietersvliet worden aangepakt. Daarnaast moeten ook de Mexicobruggen en de Londenbrug worden aangepast. Hiervan ondervinden we nu al een beetje hinder. Het is aftellen voor de nieuwe bruggen, maar het zal het waard zijn.

Het Eilandje groeit mee met de tijd!